Våre behandlinger.

Etter ortoptist og øyelege har gitt pasienten en diagnose kan vi starte behandling.

Hos barn som har en skjeling er det viktig å undersøke hvorfor denne oppstår. Når barn har en skjeling fra ung alder kutter hjernen ut det «svake» øyet slik at dette blir dårligere og dårligere (Amblyopi). Uten behandling eller ved for sein behandling kan faktisk barnet bli blind på dette øyet. Ved bruk av lappbehandling hvor vi dekker til det «gode» øyet kan vi stimulere hjernen til å begynne bruk av det skjelende øyet igjen. Vi bruker også øvelser, briller, spesialbriller og i noen tilfeller søker vi barnet til sykehus for botoxbehandling eller operasjon.

Voksne pasienter med skjeling, dobbeltsyn eller plager pga samsynsproblemer kan få hjelp med øvelser, briller, spesialbriller med prismer og i noen tilfeller botoxbehandling eller operasjon.

Vi har mange pasienter som har plager med nærarbeid ved pc/databruk pga samsynsproblemer.

Hos pasienter med dobbeltsyn er det viktig å undersøke hvorfor dette oppstår da mange nevrologiske lidelser kan forårsake dobbeltsyn.