Om Karl Johan Øyeklinikk.

Ortoptistene i Pilestredet, bringer tradisjonen videre fra Pilestredet til våre nye lokaler i Karl Johans gate. Vi endret derfor navn til Karl Johan Øyeklinikk. Vi er nå 5 ortoptister som jobber sammen.

En ortoptist er en statsautorisert samsynspesialist. Som ortoptist jobber vi med barn og voksne med skjeling, dobbeltsyn og samsynsproblemer. Ortoptistens oppgave er å diagnostisere og behandle pasienten. Våre pasienter er i alle aldre. Vi er også spesialisert på pasienter med MS, stoffskifteproblemer, slagpasienter, Myasthenia Gravis, Parkinson og andre nevrologiske lidelser, da alle disse gruppene kan få dobbeltsyn og samsynsproblemer.

Vi samarbeider med alle øyeleger og de kan henvise direkte til oss for time hos Ortoptist.

Vi samarbeider tverrfaglig med øyeleger, optikere/optometrister, helsestasjoner, PPT, nevrologer, fastleger osv.

 

Våre medarbeidere:

 

Ortoptist Clara Bernardino

Ortoptist Jeanette Boek

Ortoptist Aleksander O. Aas

Ortoptist Nicole Schellekens

Medisinsk sekretær Thea M. Paulsen

Sekretær Ina Olsen