Priser


Priser hos oss:

 

Barn under 12 år: 320 kr

Barn over 12 år: 420 kr

Voksne (over 18 år): 650 kr

Dette kan ikke føres på frikort dessverre.

Annet
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner,  journaler o.l per brev eller e-post etter ønske fra pasienten: 59 kroner

Timer som ikke er avbestilt virkedagen før vil bli belastet med 400kr + gebyr.