Priser


Priser hos oss:

 

Barn under 12 år: 350 kr

Barn over 12 år: 450 kr

Voksne (over 18 år): 690 kr

Dette kan ikke føres på frikort dessverre.

Annet
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, journaler o.l per brev eller e-post etter ønske fra pasienten: 80 kroner

Timer som ikke er avbestilt virkedagen før vil bli belastet med 450kr + gebyr.

 

Vi har stor forståelse for sykdom, men vi ser dessverre en økning av pasienter som ikke møter til timen uten å gi beskjed.  Det hjelper lite å ringe dagen etterpå og forteller om sykdom.  Dere får dessverre regning da våre behandlere ikke får brukt tiden til noe annet fornuftig enn å vente på en pasient som aldri dukker opp.

Vennligst respekter vår tid og andres pasienters tid ved å ta kontakt så snart vår telefon åpner kl 0900 eller via email time@karljohanklinikken.no og gi beskjed om sykdom før timen.