Priser


Priser hos oss:

 

Barn under 12 år: 380 kr

Barn over 12 år: 490 kr

Voksne (over 18 år): 790 kr

Dette kan ikke føres på frikort dessverre.

Annet
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner, journaler o.l per brev eller e-post etter ønske fra pasienten: 80 kroner

Timer som ikke er avbestilt virkedagen før vil bli belastet med 500kr + gebyr.

 

 

Vennligst respekter vår tid og andres pasienters tid ved å ta kontakt så snart vår telefon åpner kl 0900 eller via email time@karljohanklinikken.no og gi beskjed om sykdom før timen.