Priser


Priser hos oss:

 

Barn under 12 år: 350 kr

Barn over 12 år: 450 kr

Voksne (over 18 år): 690 kr

Dette kan ikke føres på frikort dessverre.

Annet
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av rekvisisjoner,  journaler o.l per brev eller e-post etter ønske fra pasienten: 69 kroner

Timer som ikke er avbestilt virkedagen før vil bli belastet med 450kr + gebyr.

 

Vi har stor forståelse for sykdom, men vi ser dessverre en økning av pasienter som ikke møter til timen uten å gi beskjed.  Det hjelper lite å ringe dagen etterpå og forteller om sykdom.  Dere får dessverre regning da våre behandlere ikke får brukt tiden til noe annet fornuftig enn å vente på en pasient som aldri dukker opp.

Vennligst respekter vår tid og andres pasienters tid ved å ta kontakt så snart vår telefon åpner kl 0900 eller via email time@karljohanklinikken.no og gi beskjed om sykdom før timen.

Vi har lange ventetider og pasienter som står på lister som kan møte opp på kort varsel så lenge vi får beskjed om timen er avbestilt.