Botox / operasjon.

Vi gjør forundersøkelse og vurdering av pasienter som er aktuelle for botoxbehandling eller operasjon.

Disse pasientene blir i samråd med en øyelege henvist videre til sykehus for behandling, når det er aktuelt. Vi samarbeider med alle sykehus.