Informasjon skjeling/strabisme.

Her kommer mer info om skjeling, amblyopi og behandling. Denne siden er under utvikling.

Skjeling (Strabisme) 

Skjeling er når øynene ikke samarbeider optimalt. Dette blir ofte synlig ved at øynene ikke er rettet mot samme punkt. Skjelingen kan være der hele tiden (konstant skjeling) eller den kan være der av og til (intermittent skjeling) eller den kan være så liten at den ikke er synlig (skjult skjeling/latent skjeling). Det er mange ulike typer skjeling. For eksempel innover/utover, høydeforskjell/vertikal skjeling eller en kombinasjon av disse.

Bildet viser en gutt som har en konstant innoverskjeling på høyre øyet.

 

 

 

Falsk skjeling (Pseudostrabisme)

Dette er en skjeling som vi ofte ser hos små barn, men dette er ikke en “ekte” skjeling. Små barn har ofte en bred hudfold (epikantus) som ligger over neseroten. Dette er helt vanlig da nesen ikke har vokst ut enda. Denne hudfolden kan skape en illusjon som gjør at det ser ut som en skjeling.

Det kan være vanskelig å skille mellom en “ekte” skjeling og denne illusjonen. Vi kaller denne illusjonen for pseudostrabisme.

Bildet under viser et eksempel på en pseudostrabisme. På bildet ser det ut som høyre øyet har en innoverskjeling, men i realiteten så er det kun hudfolden (epikantus) som skaper en illusjon. Øynene er helt rette.

Lappebehandling (Amblyopi behandling)

Barn med skjeling er i risiko for å utvikle Amblyopi (dovent øye/Lazy eye). Dette er en tilstand hvor hjernen vil favorisere det “beste” øyet og man kan risikere at hjernen slutter å bruke det svake øyet.

Problemet med amblyopi er at selv med riktig brillekorreksjon ser ikke barnet 100 %. Dette er fordi synsnerven ikke har fått utviklet seg normalt, hjernen har rett og slett sluttet å bruke dette øyet.

Man bruker derfor en lapp i behandling over det sterke/dominerende øyet slik at hjernen må begynne å bruke det svake øyet igjen.

Hvor lang tid dette tar er helt individuelt og som behandlere kan vi aldri svare på hvor lang tid barnet må bruke lapp før synet er blitt bra.

Dobbeltsyn

Ortoptister er spesialister på dobbeltsyn. Vi ser mange voksne og barn med disse plagene. Dette kan være en alvorlig tilstand og pasienter må derfor undersøkes ordentlig før man begynner med behandling av dobbeltsynet.

Vi bruker øvelser, briller og prismebriller for å korrigere dobbeltsynet. I noen tilfeller er ikke dette nok og vi må da henvise pasientene til sykehus for botox-behandling eller operasjon.